BluePay

Linh Dinh March 2, 2024 No Comments

BluePay

BluePay là xử lý thẻ tín dụng, đơn giản hóa. Cổng này cũng cung cấp chức năng BluePay eCheck.

Note: This product is no longer for sale at Woo.com . Tài liệu không được cập nhật.

Yêu cầu

 • Một chứng chỉ SSL – xem SSL và HTTPS cho các tùy chọn miễn phí và chi phí thấp
 • Một tài khoản Merchant cổng kích hoạt với BluePay

Cài đặt

 1. Download file .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải với Choose File .
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Đăng ký với BluePay

 1. Log into tổng quản lý BluePay Manager
 2. Enter tên tài khoản, tên người dùng và mật khẩu sau đó select Login .
 3. Go to và chọn: Administration > Users > List . User ID được liệt kê bên cạnh tên người dùng mà bạn muốn sử dụng
 4. Copy User ID để trang cài đặt BluePay WooCommerce của bạn.
 5. Trong menu trên cùng, nhấp vào Administration > Accounts > List. ID tài khoản được liệt kê bên cạnh tên tài khoản mà bạn muốn sử dụng
 6. Copy Account ID để trang cài đặt BluePay WooCommerce của bạn.
 7. Select icon “View” trông như một khuôn mặt với đôi kính dưới “Options”
 8. Trong nhóm “Website Integration” nếu phần trả về bên phải của “Secret Key” trống, nhấn nút “Create New Key”
 9. Copy Key để trang cài đặt BluePay WooCommerce của bạn
 10. Save changes .

Cài đặt và cấu hình

 1. Go to : WooCommerce > Settings > Payments. Ghi chú: ‘Payments’ trước đây được gọi là ‘Checkout’ trước WooCommerce 3.4.
 2. Chọn BluePay – Credit . Điều này đưa bạn đến màn hình Cài đặt.
 3. Configure cài đặt của bạn:
  • Enable/Disable – Enable để sử dụng. Disable để tắt.
  • Title – Chọn tiêu đề hiển thị cho khách hàng trong quá trình thanh toán
  • Description – Thêm thông tin hiển thị cho khách hàng nếu họ sử dụng BluePay, ví dụ, bạn chấp nhận thẻ tín dụng nào
  • Nhập BluePay Account ID , BluePay User ID , và BluePay Secret Key từ tài khoản BluePay của bạn.
  • Chọn giữa các Payment Type bạn muốn sử dụng Sale (sẽ ủy quyền và thu phí khi thanh toán) và Authorize Only (chỉ ủy quyền thanh toán, phí sẽ cần phải được ghi nợ trong tài khoản thương gia BluePay của bạn).
  • Enable Test Mode nếu đang thử nghiệm hoặc phát triển trước khi ra mắt. Hãy nhớ tắt.
  • Override URL Gateway
  • Enable debug emails và nhập email address nếu cần gỡ rối hoặc muốn nhận bản ghi. Ngược lại, để tắt.
 4. Save changes .
 5. Lặp lại cùng một bước cho BluePay eCheck bắt đầu từ WooCommerce > Settings > Payments nếu bạn muốn kích hoạt tùy chọn đó.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tắt CVV không?

CVV là một trường yêu cầu bởi tích hợp BluePay vì vậy không có tùy chọn để tắt trường này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.