Biên dịch Searchanise

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Bạn có thể dịch, chỉnh sửa hoặc ẩn văn bản của:

 • Các yếu tố của Widget Tìm kiếm tức thì
 • Các yếu tố của Widget Kết quả Tìm kiếm
  • Nội dung của widget
  • Tiêu đề của widget
  • Các bộ lọc

Widget Tìm kiếm tức thì

Bạn có thể dịch hoặc thay đổi văn bản của các yếu tố sau đây của Widget Tìm kiếm tức thì:

 • Nhãn sản phẩm: SKU, Còn trong kho, Đặt trước, Hết hàng, v.v.
 • Thông điệp
 • Placeholder cho tìm kiếm trên máy tính và di động

Bạn cũng có thể dịch hoặc thay đổi văn bản của placeholder tìm kiếm của Sticky Widget.

Để dịch hoặc thay đổi văn bản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Searchanise control panel > Translations & Texts section > Instant Search Widget tab .
 2. Gõ các cụm từ mà bạn muốn hiển thị thay vì các cụm từ gốc vào các trường tương ứng. Nếu bạn để trống một trường, văn bản sẽ không được hiển thị trong widget.
 3. Áp dụng các thay đổi.

Widget Kết quả Tìm kiếm

Nội dung của widget

Bạn có thể dịch hoặc thay đổi văn bản của các yếu tố sau đây của Widget Kết quả Tìm kiếm :

 • Nhãn sản phẩm: SKU, Còn trong kho, Đặt trước, Hết hàng, v.v.
 • Nhãn nút và liên kết
 • Nhãn mục (tab): Danh mục, Sản phẩm, Trang
 • Giá trị sắp xếp
 • Yếu tố xem nhanh: nút “Xem nhanh” + các yếu tố của cửa sổ pop-up “Xem nhanh”
 • Phân trang trên điện thoại di động
 • Dữ liệu SEO của trang
 • Thông điệp

Để dịch hoặc thay đổi văn bản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Searchanise control panel > Translations & Texts section > Search Results Widget tab .
 2. Gõ các cụm từ mà bạn muốn hiển thị thay vì các cụm từ gốc vào các trường tương ứng. Nếu bạn để trống một trường, văn bản sẽ không được hiển thị trong widget.
 3. Áp dụng các thay đổi.

Tiêu đề của widget

Widget Kết quả Tìm kiếm là một trang riêng biệt, được thêm vào Trang WordPress sau khi lập chỉ mục. Để thay đổi tiêu đề widget, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề trang:

 1. Chuyển đến WordPress admin panel  > Pages.
 2. Tìm trang Search Results và nhấp vào tiêu đề của nó.
 3. Chỉnh sửa tiêu đề trang.
 4. Lưu các thay đổi.

Các bộ lọc

Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề của các bộ lọc cũng như tên của các giá trị của chúng.

Để edit filters’ titles , hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Searchanise control panel > Filters > Filter list section .
 2. Nhấp vào nút Edit filters ở góc trên bên phải.
 3. Chỉnh sửa tiêu đề của các bộ lọc trong cột Title .
 4. Lưu các thay đổi.

Đó là tất cả. Bây giờ bạn có thể đến gian hàng nếu bạn muốn đảm bảo rằng tiêu đề của các bộ lọc đã được cập nhật.

Để edit the names of filters’ values , hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Searchanise> Bộ lọc> Mục Filter list .
 2. Nhấp vào liên kết Manage filter trong hàng bộ lọc mà bạn muốn đổi tên giá trị.
 3. Nhấp vào nút Edit values ở góc trên bên phải.
 4. Chỉnh sửa tên của các giá trị trong cột Display name .
 5. Lưu các thay đổi.

Đó là tất cả. Bây giờ bạn có thể đến gian hàng nếu bạn muốn đảm bảo rằng tên của các giá trị đã được cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.