Bao Bì Quà tặng cho WooCommerce

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Bao Bì Quà tặng cho WooCommerce cho phép người dùng của bạn Đóng gói Quà cho từng sản phẩm từ trang sản phẩm hoặc người dùng của bạn có thể Đóng gói Quà cho toàn bộ đơn đặt hàng từ trang giỏ hàng hoặc trang thanh toán. Một khoản phí có thể được tính phí tùy chọn cho Việc Đóng gói Quà. Người dùng của bạn cũng có thể nhập một thông điệp cá nhân hóa trong khi chọn Đóng gói Quà cho sản phẩm hoặc đơn hàng.

Cài đặt

  1. Tải xuống gift-wrapper-for-woocommerce .zip file từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Tiện ích mở rộng .

Cài đặt và Cấu hình

Để thiết lập plugin, đi tới WooCommerce >

Leave a Reply

Your email address will not be published.