AutomateWoo

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

AutomateWoo là một plugin tự động hóa tiếp thị trực tiếp tích hợp với cửa hàng WooCommerce của bạn. Sử dụng các chiến dịch tiếp thị tự động và một tập hợp các công cụ độc đáo, AutomateWoo tối ưu hóa việc quản lý cửa hàng của bạn trong khi tiết kiệm thời gian và công sức! Với nhiều cửa hàng trực tuyến để lựa chọn, việc phân biệt mình khỏi đám đông và duy trì sự trung thành của khách hàng có thể khó khăn. AutomateWoo ở đây để giúp bạn!

Thành phần chính của AutomateWoo là Workflows. Workflows là định dạng mà công việc tự động và các chiến dịch tiếp thị của bạn được thiết kế.

Một workflow được tạo ra từ các kết hợp khác nhau của Triggers, Actions và Rules. Một khi được kích hoạt, AutomateWoo sẽ làm tất cả công việc khó khăn cho bạn trong nền.

Nội dung tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.