Ẩn số không đằng sau ở giá cả

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Lưu ý: Đây là tài liệu ở cấp Độ Phát Triển. Nếu bạn không quen với mã / mẫu và việc giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy lựa chọn một Chuyên Gia Woo hoặc Lập Trình Viên để được trợ giúp. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính Sách Hỗ Trợ của chúng tôi.

Tùy chọn hiển thị số không ở cuối giá cả đã bị loại bỏ để thay thế bằng một bộ lọc, từ WooCommerce 2.2x. Nếu bạn muốn ẩn số không ở cuối giá, hãy thêm đoạn mã sau vào tệp functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề chính, vì điều này sẽ được xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

Xem trên Github

Leave a Reply

Your email address will not be published.