Ẩn các phương thức giao hàng khác khi “Giao hàng miễn phí” có sẵn

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Đây là một Developer level doc. Nếu bạn không quen với code/templates và giải quyết các xung đột tiềm năng, chọn một Chuyên gia Woo hoặc Người phát triển để được trợ giúp. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ .

Tổng quan

Theo mặc định, WooCommerce sẽ hiển thị tất cả các phương thức giao hàng phù hợp với khách hàng và nội dung giỏ hàng. Điều này có nghĩa là Giao hàng miễn phí cũng sẽ hiển thị cùng với Giao hàng Flat Rate và các Phương thức giao hàng khác. Chức năng ẩn tất cả các phương thức khác và chỉ hiển thị Free Shipping đòi hỏi PHP tự định nghĩa hoặc một plugin/extension. Nếu bạn muốn thêm tính năng này vào WooCommerce core, hãy ghé thăm Bảng ý tưởng của chúng tôi và thêm phiếu bầu của bạn vào đó. Càng nhiều ý tưởng trở nên phổ biến, nó càng trở thành ưu tiên cho các nhà phát triển chúng tôi xem xét.

Thêm code

Trước khi thêm đoạn code, làm sạch bộ nhớ cache WooCommerce của bạn. Đi tới WooCommerce > System Status > Tools > WooCommerce Transients > Clear transients Thêm đoạn code này vào file functions.php của child theme của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như Plugin đoạn code . Vui lòng không thêm code tùy chỉnh trực tiếp vào file functions.php của theme mẹ vì nó sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme.

Đoạn code PHP

Làm thế nào để chỉ hiển thị Giao hàng miễn phí?

Ẩn tất cả mọi thứ ngoại trừ free_shipping nếu nó có sẵn và tương thích với Các khu vực giao hàng.

Làm thế nào để chỉ hiển thị Nhận hàng tại cửa hàng và Giao hàng miễn phí?

Ẩn tất cả mọi thứ ngoại trừ free_shipping local_pickup nếu nó có sẵn và tương thích với Các khu vực giao hàng.

Chỉ hiển thị giao hàng miễn phí ở tất cả các bang trừ…

Chỉ hiển thị giao hàng miễn phí ở tất cả các bang trừ danh sách loại trừ. Ẩn giao hàng miễn phí nếu khách hàng ở trong một trong các bang được liệt kê:

Có plugin nào có sẵn cho điều này không?

Có, bạn cũng có thể sử dụng plugin miễn phí này thay vì hai đoạn code đầu tiên: https://wordpress.org/plugins/wc-hide-shipping-methods

Kích hoạt Phương thức giao hàng theo từng Lớp / Sản phẩm, tách đơn hàng, hoặc các tình huống khác?

Cần thêm linh hoạt? Hãy thử xem qua các tiện ích mở rộng Phương thức giao hàng premium của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.