Ẩn các nút đọc thêm vòng lặp cho các mặt hàng hết hàng

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Ẩn các nút đọc thêm vòng lặp cho các mặt hàng hết hàng

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/mẫu và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các điều chỉnh tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Code snippets . Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề mẹ vì nó sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published.