Advanced Cancel Order cho WooCommerce

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Advanced Cancel Order cho WooCommerce cho phép người dùng của bạn gửi yêu cầu hủy / hủy đơn hàng của họ trực tiếp từ tài khoản của họ.

Cài đặt

1. Tải advanced-cancel-order-for-woocommerce.zip file từ tài khoản WooCommerce của bạn .

2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải về bằng Choose File .

3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Cấu hình và thiết lập

Chung

General Settings

 • Theo mặc định, người dùng sẽ được phép hủy đơn hàng của họ chỉ khi đơn hàng của họ ở trong “Pending Payment” trạng thái. Nếu bạn muốn người dùng của bạn hủy đơn hàng của họ ở trạng thái khác, cho phép “Allow User to Cancel their Order” tùy chọn.
 • Nếu bạn muốn cho phép người dùng khách hủy đơn hàng của họ, bạn có thể làm như vậy bằng cách cho phép “Allow Guest to Cancel their Orders” tùy chọn.
 • Trong “Eligible Order Statuses for Cancelling the Order” tùy chọn, chọn các trạng thái đơn hàng đủ điều kiện để hủy. Nếu bạn đã cấu hình trạng thái đơn hàng tùy chỉnh, nó cũng sẽ được hiển thị trong tùy chọn này.
 • Nếu bạn muốn thiết lập thời hạn cho người dùng để hủy đơn hàng, bạn có thể làm như vậy bằng cách cho phép “Enable time limit to user cancel their order” tùy chọn. Trong “Set time value in days” tùy chọn, nhập số ngày mà người dùng có thể hủy đơn hàng.
 • Trong “Eligible Order Statuses for Refund” tùy chọn, chọn các trạng thái đơn hàng đủ điều kiện để hoàn tiền. Theo mặc định, chỉ “Processing and On hold” trạng thái sẽ được hiển thị. Nếu bạn đã cấu hình trạng thái đơn hàng tùy chỉnh, nó cũng sẽ được hiển thị trong tùy chọn này.

Note

i) Nếu để trống, người dùng sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền, ngay cả khi họ đã thực hiện thanh toán.
ii) Xin hãy chắc chắn rằng các trạng thái đơn hàng được thiết lập trong “Eligible Order Statuses for Refund” cũng được thiết lập trong “Eligible Order Statuses for Cancelling the Order” .

 • Trong “Eligible Payment Methods” tùy chọn, chọn các cổng thanh toán đủ điều kiện để hủy hàng.
 • Nếu bạn muốn xem xét và chấp thuận các yêu cầu hủy hàng, sau đó đặt giá trị là “Manual” trong “Approval Mode” tùy chọn. Nếu bạn muốn tự động phê duyệt các yêu cầu hủy hàng và phát hành hoàn tiền, sau đó chọn “Automatic” trong “Approval Mode” tùy chọn.

Note

Phê duyệt tự động chỉ hoạt động với các cổng thanh toán trực tuyến như PayPal và Stripe. Đối với các cổng thanh toán khác, quy trình hủy hàng thủ công sẽ được áp dụng.

 • Trong “Eligible Payment Methods for Refund” , chọn các cổng thanh toán hỗ trợ hoàn tiền tự động.
 • Nếu chế độ phê duyệt được đặt là “Manual” , bạn có thể cho phép người dùng thu hồi các yêu cầu hủy hàng bằng cách kích hoạt “Allow user to revoke cancel request” tùy chọn.

Cancellation Fee Settings

 • Nếu bạn muốn người dùng của mình phải trả phí hủy hàng khi họ hủy đơn hàng, hãy kích hoạt “Cancellation Fee” tùy chọn.
 • Trong “Fee Type” tùy chọn, chọn loại phí bạn muốn thu từ người dùng. Một khi loại phí được chọn, điền vào giá trị.

Note:

i) Phí hủy hàng không thể được thu cho các đơn hàng Thanh toán khi nhận hàng.
ii) Phí hủy hàng chỉ có thể được thu khi trạng thái đơn hàng ở trong một trạng thái nào đó đã đặt trong tùy chọn “Eligible Order Statuses for Refund” .

Restriction Settings

 • Theo mặc định, tất cả người dùng đã đăng nhập đều có thể hủy đơn hàng của họ. Nếu bạn muốn hạn chế việc hủy đơn hàng cho người dùng cụ thể / vai trò người dùng, bạn có thể làm điều đó bằng cách tùy chỉnh “User Filter” tùy chọn.
 • Nếu bạn muốn giới hạn việc hủy đơn hàng cho các đơn hàng trong một phạm vi tổng cộng cụ thể, bạn có thể làm điều đó bằng cách đặt một giá trị tổng đơn hàng tối thiểu và giá trị tổng đơn hàng tối đa trong “Minimum Amount to Cancel the Order” “Maximum Amount to Cancel the Order” .

Cancel Order Form Settings

 • Theo mặc định, lý do hủy hàng sẽ được hiển thị cho người dùng tại giao diện người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh lý do trong “Reason for Cancel Order” tùy chọn.
 • Nếu bạn muốn buộc người dùng của mình phải chọn một lý do, sau đó kích hoạt “Force Users to Select a Reason” tùy chọn.

Nâng cao

Trong mục này, bạn có thể tùy chỉnh giao diện và cảm giác của biểu mẫu hủy hàng thêm css tùy chỉnh.

Email

Trong mục này, bạn có thể kích hoạt và tùy chỉnh các email được gửi thông qua plugin Advanced Cancel Order.

Địa phương hóa

Bạn có thể tùy chỉnh các nhãn và thông điệp được hiển thị cho người dùng khi họ cố gắng hủy đơn hàng từ tài khoản của họ.

Sử dụng

Phê duyệt thủ công

 • Người dùng gửi yêu cầu hủy hàng từ trang tài khoản của họ.
 • Khi yêu cầu được gửi, quản trị viên sẽ nhận được thông báo qua email. Quản trị viên sẽ phải xem xét yêu cầu và họ có thể chấp thuận / từ chối yêu cầu hủy hàng.
 • Nếu số tiền đã được người dùng thanh toán, số tiền có thể được hoàn trả cho người dùng mà không cần rời khỏi trang web (chỉ hoạt động với một số cổng thanh toán). Đối với các cổng thanh toán khác, số tiền phải được hoàn trả bên ngoài trang web.
 • Người dùng cũng có thể được tính phí hủy đơn hàng theo tùy chọn (sẽ không hoạt động cho COD). Phí hủy hàng không thể được tính nếu đã thanh toán cho đơn hàng.

Phê duyệt tự động

 • Người dùng gửi yêu cầu hủy hàng từ trang tài khoản của họ.
 • Khi yêu cầu được gửi, nó sẽ được phê duyệt tự động và số tiền đã thanh toán cho trang web sẽ được hoàn lại tự động cho người dùng (Chỉ hoạt động với một số cổng thanh toán)
 • Người dùng cũng có thể được tính phí hủy đơn hàng theo tùy chọn (sẽ không hoạt động cho COD). Phí hủy hàng không thể được tính nếu số tiền đã thanh toán cho đơn hàng.

Hỗ trợ cổng thanh toán

Cổng thanh toán ngoại tuyến

Cash on Delivery

 • Không đủ điều kiện để được hoàn tiền.
 • Hỗ trợ Hủy đơn hàng tự động.
 • Không thể tính phí hủy hàng.

Direct Bank Transfer and Check Payments

 • Đủ điều kiện để được hoàn tiền chỉ sau khi đơn hàng đạt được trạng thái được đặt trong “Eligible Order Statuses for Refund” tùy chọn.
 • Chỉ hỗ trợ Hủy đơn hàng thủ công.
 • Phí hủy hàng có thể được tính. chỉ sau khi đơn hàng đạt được trạng thái được đặt trong “Eligible Order Statuses for Refund” tùy chọn.

Cổng thanh toán trực tuyến(PayPal, Stripe, V.v)

 • Đủ điều kiện để hủy đơn hàng chỉ sau khi đơn hàng đạt được trạng thái được đặt trong “Eligible Order Statuses for Canceling the Order” tùy chọn.
 • Đủ điều kiện để được hoàn tiền chỉ sau khi đơn hàng đạt được trạng thái được đặt trong “Eligible Order Statuses for Refund” tùy chọn.
 • Hỗ trợ Hủy đơn hàng tự động. Chỉ hoạt động với các phương pháp thanh toán đã chọn trong “Eligible Payment Methods for Refund” tùy chọn.
 • Phí hủy hàng có thể được tính. chỉ sau khi đơn hàng đạt được trạng thái được đặt trong “Eligible Order Statuses for Refund” tùy chọn.

Dịch thuật

Advanced Cancel Order cho WooCommerce sẵn sàng để dịch thuật, nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa các file po mà bạn có thể dịch thuật văn bản sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Các bước để thực hiện việc dịch thuật như sau. Ví dụ, một bản dịch sang tiếng Pháp.

 • Tải và cài đặt Poedit
 • Mở file advanced-cancel-order-for-woocommerce > languages > advanced-cancel-order-for-woocommerce.pot bằng Poedit.
 • Tạo một file dịch thuật mới bằng cách nhấp Create new translation nút.
 • Chọn Text nguồn và thiết lập text tiếng Pháp tương ứng trong khu vực Text Dịch thuật.
 • Lưu những thay đổi.
 • Lưu tên file dưới dạng advanced-cancel-order-for-woocommerce-fr_FR.po .
 • Sau đó, vào WordPress dashboard > Settings > General và chọn Ngôn ngữ trang web là French .

Leave a Reply

Your email address will not be published.