ACS Courier Voucher cho WooCommerce

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và kích hoạt Plugins/Extensions .

Thông tin đăng nhập ACS Web Services

*Trước khi bắt đầu, bạn nên yêu cầu thông tin đăng nhập của ACS Web Services từ chi nhánh ACS Courier gần nhất hoặc gọi (0030) 210-8190000 hoặc gửi email yêu cầu ACS Web Services tới info@acscourier.gr .Nếu bạn đã có thông tin đăng nhập cho ACS Web Services và thông tin này không bao gồm API Key , bạn đang sử dụng phiên bản cũ của  Web Services đang sử dụng SOAP , vì vậy, hãy chắc chắn rằng máy chủ lưu trữ của bạn đã kích hoạt SOAP hoặc nếu máy chủ của bạn không kích hoạt nó, yêu cầu họ kích hoạt nó cho bạn.Nếu không, nếu bạn là khách hàng mới và bạn yêu cầu thông tin đăng nhập mới, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập bao gồm API Key , do đó SOAP không được yêu cầu  .

Cài đặt và Cấu hình

Để cài đặt cửa hàng của bạn với ACS Courier Voucher cho WooCommerce:

 1. Đi tới: WooCommerce > Settings > WPSlash Voucher Settings .
 2. Hoàn tất tất cả thông tin đăng nhập bạn nhận được từ ACS Courier
 3. Bạn cũng có thể kích hoạt tùy chọn gửi tự động mã theo dõi cho khách hàng hoặc kích hoạt dịch vụ bổ sung từ ACS Courier.
 4. Nếu bạn muốn theo dõi tự động mọi đơn hàng, bạn cũng có thể kích hoạt theo dõi tự động. Điều này sẽ tạo ra hai trạng thái đơn hàng mới, Delivery Completed Delivery Denied . Plugin sẽ tự động theo dõi mọi đơn hàng cho đến khi được giao hoặc từ chối bởi người nhận.
 5. Kiểm tra tùy chọn Enable ACS Web Services
 6. Lưu thay đổi.

Sử dụng

 1. Đi tới WooCommerce > Orders
 2. Bên trái nút, bạn sẽ thấy rằng có một số tùy chọn cho phiếu trước khi tạo nó. Bạn có thể thay đổi số lượng gói hoặc chọn dịch vụ bổ sung Saturday Delivery. Bạn có thể kích hoạt thêm nhiều dịch vụ ACS như Reception Deliver, Sender hoặc Recipient Charge, Return of Documents  at WooCommerce > Settings > WPSlash Voucher Settings
 3. Nhấn nút Voucher và chọn ACS Courier
 4. Voucher của bạn sẽ tự động được tạo.
 5. Bạn có thể In , Hủy hoặc Theo dõi Voucher bạn vừa tạo

Khắc phục sự cố

Các lỗi hoặc vấn đề đã biết và cách giải quyết chúng.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có nhiều thông tin đăng nhập cho ACS Courier . Tôi có thể sử dụng chúng không ?

Có , tất nhiên là bạn có thể sử dụng bao nhiêu phiên bản ACS Courier mà bạn cần. Nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng 2 hoặc 3 phiên bản của ACS vì họ có thông tin đăng nhập khác nhau cho gói hàng nặng hoặc gói hàng gửi ra nước ngoài

Tôi có thể tự động tạo phiếu không ?

Có, bạn có thể tự động tạo phiếu trong khi bạn đang thay đổi trạng thái cho đơn hàng thành Hoàn thành. Bạn phải trước tiên kích hoạt tùy chọn này dưới

WooCommerce

>

Settings

>

WPSlash Voucher Settings


Làm thế nào để thông báo cho khách hàng về đơn vị vận chuyển và số theo dõi?

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn

Kích hoạt Tự động Email Mã Theo dõi

dưới

WooCommerce

>

Settings

>

WPSlash Voucher Settings .

Một email sẽ tự động được gửi khi bạn đánh dấu đơn hàng thành hoàn thành


Tôi có thể tạo danh sách biên lai không  ?

Có, bạn có thể tạo danh sách biên lai bằng cách đi tới

WooCommerce

>

ACS Courier

.


Làm thế nào để in hàng loạt tất cả các phiếu đã tạo từ ACS Courier ?

Tránh việc in từng cái một và nhấn vào tạo danh sách biên lai . Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng đã tìm thấy phiếu chưa in và bạn sẽ có thể in chúng hàng loạt


Tính năng auto-tracing hoạt động như thế nào?

Bằng cách kích hoạt auto tracing plugin

ACS Courier Voucher for WooCommerce

sẽ thêm hai trạng thái đơn hàng mới (Đã giao hàng và Bị từ chối giao hàng) . Plugin sẽ kiểm tra từng trạng thái đơn hàng mỗi giờ hoặc hai lần một ngày(tùy vào bạn cài đặt gì dưới

WooCommerce

>

Settings

>

WPSlash Voucher Settings

) và cập nhật tất cả các đơn hàng tùy vào trạng thái.


Có phải Cash On Delivery được tự động thêm vào khi tạo phiếu không ?

Có , Thanh toán khi giao hàng(COD) tự động tạo phiếu với COD là một dịch vụ và tổng số tiền của đơn hàng(bao gồm bất kỳ phí nào).

Ghi chú

:

 1. Nếu bạn có phiếu chưa in, nó sẽ yêu cầu bạn in chúng trước khi tạo danh sách
 2. Bạn không thể hủy phiếu sau khi bạn tạo danh sách biên lai

Leave a Reply

Your email address will not be published.