Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Giới thiệu

Widget Recommendations là danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động cho các cửa hàng WooCommerce. Nó cho phép khách hàng của bạn khám phá sản phẩm mới nhanh chóng và dễ dàng hơn. Do đó, nó làm tăng doanh số bán hàng của bạn.

Một ví dụ về widget Đề xuất:

Bạn có thể thêm Đề xuất vào các trang khác nhau của cửa hàng trực tuyến của bạn:

 • Trang chủ
 • Các trang danh mục
 • Các trang sản phẩm
 • Trang kết quả tìm kiếm
 • Trang giỏ hàng

Loại Đề xuất

Loại Mô tả Các trang để đặt
Sản phẩm mới Bao gồm sản phẩm mới được thêm vào. Bất kỳ trang nào
Sản phẩm nổi bật Bao gồm các sản phẩm được chọn thủ công. Bất kỳ trang nào
Sản phẩm tương tự Bao gồm các sản phẩm tương tự với sản phẩm đang xem theo tag hoặc danh mục. Trang sản phẩm
Sản phẩm phổ biến nhất Bao gồm các sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của cửa hàng trực tuyến của bạn. Bất kỳ trang nào
Sản phẩm liên quan Bao gồm các sản phẩm từ phần Sản phẩm liên quan của WooCommerce – sản phẩm tương tự theo tag hoặc danh mục. Trang sản phẩm
Sản phẩm Up-sells Bao gồm các sản phẩm liên quan như Upsells trên WooCommerce. Trang sản phẩm
Sản phẩm Cross-sells Bao gồm các sản phẩm liên quan như Cross-sells trên WooCommerce. Trang sản phẩm
Sản phẩm theo thuộc tính Bao gồm sản phẩm ngẫu nhiên từ danh mục đã chọn hoặc sản phẩm ngẫu nhiên với tag hoặc thuộc tính sản phẩm đã chọn. Bất kỳ trang nào
Khách hàng Mua Sản phẩm này Cũng Mua Đề xuất sản phẩm mà khách hàng khác mua cùng với sản phẩm đang xem trong cùng một lần mua.
Nếu sản phẩm đang xem hiện tại không được mua cùng với các sản phẩm khác, widget này sẽ không được hiển thị cho nó.
Trang sản phẩm, Trang giỏ hàng

Thêm Đề xuất

Để thêm Đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi đến Bảng quản lý Searchanise > Merchandising & Promo > Phần Đề xuất.
 2. Nhấp vào nút + ở góc phải trên. Trang thêm sẽ được mở.
 3. Chọn loại widget.
  1. Đối với loại Featured Products , hãy thêm các sản phẩm sẽ được hiển thị trong widget.
  2. Đối với loại Similar Products , chọn một tùy chọn trong cài đặt Based on dựa trên đó sản phẩm sẽ được hiển thị: danh mục hoặc loại.
  3. Đối với loại Products by Attribute , chọn thông tin chi tiết sản phẩm (danh mục, tag, hoặc một trong các thuộc tính) và giá trị của nó trong cài đặt Based on dựa trên đó sản phẩm sẽ được hiển thị.
 4. Tùy chọn, thay đổi Title .
 5. Chọn trang nơi bạn muốn hiển thị widget trong cài đặt Install on .
 6. Nhấp vào nút Create widget ở góc phải trên.

Đó là nó. Widget mới của bạn đã được tạo.

Ẩn/Hiển thị Đề xuất

Để ẩn/hiển thị Đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi đến Bảng quản lý Searchanise > Merchandising & Promo > Phần Đề xuất .
 2. Nhấp vào nút Edit recommendations ở góc phải trên.
 3. Thay đổi trạng thái của widget từ Active thành Hidden hoặc ngược lại.
 4. Nhấp vào nút Save changes .

Chỉnh sửa Đề xuất

Để chỉnh sửa widget Đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi đến Bảng quản lý Searchanise > Merchandising & Promo > Phần Đề xuất.
 2. Nhấp vào liên kết Edit bên cạnh widget mà bạn muốn thay đổi. Trang chỉnh sửa sẽ được mở.
 3. Thay đổi các tùy chọn.
 4. Nhấp vào nút Save widget .

Xóa Đề xuất

Để xóa widget Đề xuất, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đi đến Bảng quản lý Searchanise > Merchandising & Promo > Phần Đề xuất.
 2. Nhấp vào liên kết Edit bên cạnh widget mà bạn muốn xóa. Trang chỉnh sửa sẽ được mở.
 3. Nhấp vào nút Delete widget và xác nhận hành động xóa.

Cài đặt của widget

Có một số cài đặt cho Đề xuất, bạn có thể quản lý chúng trong tab Settings.

Cài đặt Mô tả
Hiện nút Chọn loại nút để hiển thị cho sản phẩm trong các widget Đề xuất hoặc ẩn nút.
Sử dụng CSS tùy chỉnh Tùy chọn này cho phép viết các quy tắc CSS của bạn cho widget, điều này sẽ thay đổi vẻ ngoài của nó.

Hình dưới đây cho thấy lược đồ CSS. Bạn có thể sử dụng nó để tùy chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.